Rapor Tanıtım Toplantısı: Yüksek Din Öğretimi Kurumlarının Mezun Tasavvuru

Değerler Eğitimi Merkezi
 • PAYLAŞ

Tarih: 11 Haziran 2022, Cumartesi

Yer: Ensar Vakfı Genel Merkezi

Program Akışı:

 • 13:00-14:00 Yemek İkramı
 • 14:00-14:20 Açılış Konuşmaları
 • 14:20-15:00 Rapor Sunumu
  • Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu
  • Proje Ekibi: Elif Acar, Esra Coşkun, Furkan Ören, İbrahim Gümüşay, Numan Sağırlı
 • 15:00-16:00 Müzakere

 

Yüksek Din Öğretimi Kurumlarının Mezun Tasavvuru

Bu araştırma, yüksek din öğretimi kurumlarının öğrenci/mezun tasavvurunu "ders bilgi paketleri, öğretim elemanları ve öğrenci görüşleri" gibi veriler çerçevesinde ele alan bir çalışmadır. Araştırma aşağıdaki şu temel sorular etrafında kurgulanmış ve belirli kriterler dahilinde 10 ilahiyat/İslami ilimler fakültesi üzerinden veriler toplanmıştır. Bu kapsamda;

 • Yüksek din öğretimi kurumları vizyon, misyon ve genel amaçlarında mezunlarını nasıl tanımlamaktadır?
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının son sınıflarına devam eden öğrenciler kendilerini nasıl tanımlamaktadır? Öğrenciler, sözü edilen tanımlama biçimini öğrenim gördükleri yüksek din öğretimi kurumunda aldıkları eğitimle nasıl ilişkilendirmektedir?
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının son sınıflarına devam eden öğrencilerin nasıl bir varlık tasavvuru ve dünya görüşü vardır? Öğrenciler sözü edilen varlık tasavvuru ve dünya görüşünü yüksek din öğretimi kurumunda aldıkları eğitimle nasıl ilişkilendirmektedir? 
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının son sınıflarına devam eden öğrencilerin nasıl bir bilgi anlayışı vardır? Öğrenciler sözü edilen bilgi anlayışını, yüksek din öğretimi kurumunda aldıkları eğitimle nasıl ilişkilendirmektedir?
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının son sınıflarına devam eden öğrencilerin nasıl bir değer yönelimi vardır? Öğrenciler sözü edilen yönelimi, yüksek din öğretimi kurumunda aldıkları eğitimle nasıl ilişkilendirmektedir?
 • Yüksek din öğretimi kurumları öğrencilerin sosyal kapasitelerini ilerletme noktasında ne durumdadır? Öğrenciler bu konuda aldıkları yüksek din öğretiminin etkisini nasıl değerlendirmektedir?
 • Yukarıda sözü edilen boyutlarda (kendini tanımlama, varlık, bilgi ve değer yönelimi) öne çıkan niteliklerin ilahiyat eğitimindeki yeri ve özgünlüğü konusunda öğretim elemanları ne düşünmektedir?

Araştırmanın öne çıkan verilerinin paylaşılıp müzakerelerin yapılacağı tanıtım ve sunum toplantısına katılımınız bizleri memnun edecektir. 

 

 • PAYLAŞ