LİSANS

Ensar Vakfı Lisans Bursları İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri destelemek amacıyla verilen burslardır. Burs başvuruları Eylül-Ekim ayları içerisinde online başvuru formu üzerinden alınmaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

 • Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
 • Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, bölüm, sınıf, başarı sıralaması, not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.
 • Mülakat sonuçları olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.
 • Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları her ayın 3. veya 4. haftası AlbarakaTürk hesaplarına yatırılmaktadır.
 • Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir.
 • Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 2018-2019 yılı için bir aylık lisans bursu 325 liradır. Ayrıca her öğrenciye aylık 25 lira tutarında kitap bursu verilir. 

 

ENSAR VAKFI LİSANS BURSLARI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Ensar Vakfı Lisans Öğrenci Bursları’na, sadece lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmaktadır. Ön lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

2. Ensar Vakfı Lisans Öğrenci Bursları’na sadece İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmaktadır. İstanbul dışında öğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmamaktadır. Ayrıca İstanbul’daki üniversitelerin YÖK listesinde yer alan üniversiteler olması gerekmektedir.

3. Başvurular www.ensar.org veya www.dem.org.tr adreslerindeki başvuru formları yoluyla alınmaktadır. Elden, posta, e-posta, mesaj ve faks yoluyla başvuru alınmamaktadır.

4. Müracaat eden adayların, başvuru bilgileri üzerinden sistem tarafından ön değerlendirme puanı çıkarılacaktır. Puan üstünlüğüne göre bursiyer kontenjanının iki katı kadar aday mülakata davet edilecektir.

5. Hazırlık sınıfını bitirmiş öğrencilerde sınıfını “başarılı” olarak geçmesi, ara sınıflarda okuyan öğrencilerde transkript ortalamasının 4’lük sisteme göre 2,5 olması gerekmektedir. Bunun dışındaki puan sistemlerini kullanan üniversiteler için YÖK tarafından belirlenen not karşılıkları dikkate alınır.

6. Başvuru yapmış olmak bursa hak kazanıldığı anlamına gelmez. Başvuru süreci sona erdikten sonra Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi'nin yapacağı değerlendirmelere göre bursiyerliğe hak kazanan öğrenciler belirlenecektir. Bu değerlendirmeler mülakat şeklindedir.

7. Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan bursiyer adaylarından aşağıdaki belgeler istenecektir. Bu belgelerle ilgili yapılacak inceleme sonucunun olumlu olması halinde öğrenci bursa hak kazanmış olacaktır. 

 • Öğrenci Belgesi (Son 1 ay içinde alınmış olmalıdır.)
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ara sınıflar için not durum belgesi (transkript) (Hazırlık sınıfını bitirerek 1. Sınıfa geçen öğrencilerden istenmemektedir.) (İmzasız/Onaysız belgeler geçersizidir)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belge (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
 • Albaraka Türk TL hesabı IBAN (Hesap öğrencinin kendisi adına açılmış olmalıdır.)
 • Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içinde alınmış olmalıdır.)
 • Taahhütname (DEM'den temin edilecek)

8. Burs başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurmalıdırlar. Bilgi eksikliği veya yanlış beyandan dolayı başvurunun geçersiz sayılmasında herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.

9. Burs almaya hak kazanan bursiyerler için Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi tarafından güz ve bahar dönemlerinde yapılacak “Bursiyer Öğrenci Etkinlikleri”ne bursiyerlerin katılımı beklenmektedir.  Etkinliklerle ilgili takvim bursiyerlere ayrıca duyurulur.